KLACHTEN


Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over uw bestelling of over hoe je onze dienstverlening hebt ervaren. Toch vragen wij je vriendelijk om een klacht via de e-mail of per post aan ons door te geven. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Bent je ontevreden over onze dienstverlening of een product? Mail naar: info@fashionhaves.nl

Per post:
FashionHaves.nl
T.a.v. afdeling klachtenservice
Yves Montandstraat 61
6663MD Lent

Wij zullen de klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Fashionhaves.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).